VERBIND STAKEHOLDERS
Beheer uw proces
Voorkom faalkosten

Zorgeloos van
verkenning naar aanbesteding

Grip: hét instrument voor infraprojecten van Rijkswaterstaat

Introductie

Wanneer het om infrastructuurprojecten gaat, is Grip hét instrument om projectinformatie op een centrale plek te beheren en ontsluiten. Grip sluit aan bij de werkwijzen van Rijkswaterstaat, zonder dat daarvoor verschillende toepassingen nodig zijn. Dit zorgt voor transparantie, efficiënt werken en foutenreductie.

Naam opdrachtgever
Grip
Datum uitvoering
1 jan. 2018
Terug naar het overzicht

Uniformering

Kaderhouders

Interactie met BIM

Berts diepgaande kennis van ‘systems engineering’, IT en Grip is bijzonder schaars in de markt. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het uniformeren van de IT-ondersteuning van werkwijzen in de infraprojecten van Rijkswaterstaat.
- Willem van de Wetering - Rijkswaterstaat

Maatschappelijke impact

Met behulp van Grip creëerde Rijkswaterstaat een verkorting in de doorlooptijd tussen verkenningsfase en realisatie van een deel van de weg- en waterinfrastructuur in Nederland.

Uniformering

Grip heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar maatwerk per project sterk is afgenomen. Dit gebeurt door hergebruik van kennis en ervaring. Daarmee is het aantal benodigde applicaties afgenomen van twintig naar twee! Met Grip kon deze uniformering versneld gerealiseerd worden.

Kaderhouders

De eigenaar van de standaardwerkwijze (vaak in de lijnorganisatie gepositioneerd) kan zich niet altijd verantwoordelijk voelen voor de IT-middelen die het projectproces ondersteunen. Het project is hierin vaak oppermachtig. Grip biedt mogelijkheden om het gebruik van de kaders in projecten te volgen.

Interactie met BIM

Grip zorgt voor informatie-uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van zowel areaal-gegevens als Systems Engineering gerelateerde informatie. Ook maakt het gebruik Interface leveringsspecificaties.

Facts &

Figures

Na drie jaar inzet van Grip:

  • Van 2 projecten met Grip naar ruim 120
  • Van 10 actieve gebruikers per maand naar 850
  • 84% van de gebruikers vindt de integrale werking nuttig
  • 72% van de gebruikers van Grip wil het de volgende keer weer gebruiken

 

Meer weten?

bert2

Bert van Wersch

+31 610269853
bert.vanwersch@ganto.nl

Over Ganto

Meer over Ganto

Ganto, uw partner in Value en Systems Engineering

Contact