Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Adoptie: One Digital Workspace

Ganto droeg bij aan de transitie van een ‘oude’ werkplek naar een ‘nieuwe’ One Digital Workspace (Windows 10 laptop en Office365 omgeving) voor 40.000 Rabobank medewerkers wereldwijd. Naast de enorme technische implementatie, brengt dit een IT gedreven organisatieverandering met zich mee. Dit vraagt om aandacht voor de mensen, hun verschillende rollen, functies en afdelingen. “Niet mailen, maar delen” en “Kijk voor een update op Microsoft Teams” zijn nieuwe gewoonten die moeten worden aangeleerd en daar is gedegen Adoptie aanpak voor nodig.

Hoe heeft Ganto deze succesvolle Adoptie gefaciliteerd bij de Rabobank?

Er zijn trainingen georganiseerd, ambassadeurs geworven en opgeleid en er wordt periodiek gemeten en (bij)gestuurd op gebruik van de mogelijkheden die O365 biedt. Zoals Microsoft ook aangeeft bij hun product filosofie, wordt de echte winst voor medewerkers en hun organisatie behaald als ze blijvend ondersteund worden bij de gedragsverandering die nodig is voor het nieuwe werken.

De Rabobank aanpak wordt door Microsoft gebruikt als Best Practice voor hun Nederlandse klanten.

Mede op basis van deze ervaring heeft Ganto nu een Adoptie App ontwikkeld, kijk hier voor meer informatie.

Naam opdrachtgever
Rabobank
Periode
September 2017 tot en met september 2019
Terug naar het overzicht

Awareness

Stap één in een adoptietraject is de bewustwording van de ‘waarom’ van de nieuwe manier van werken. De bewustwording van de medewerkers is de basis voor het adopteren van een verandering. Het adopteren van Office 365 bespaart bijvoorbeeld niet alleen kosten voor de organisatie, maar brengt ook veel nieuwe mogelijkheden zoals het “over afdelingen heen” werken door middel van Teams. Ganto heeft door middel van interne marketing (evenementen, promotiemateriaal en verrassende communicatie) alle Rabobank medewerkers van centraal, lokaal en de landen meegenomen in deze werkplekverandering. Ook hebben wij aandacht geschonken aan het thema ‘voorbeeld’ gedrag bij management teams en de IT organisatie zelf.

Ability

Om daadwerkelijk met de nieuwe tools te kunnen werken moet je weten hoe je die gebruikt. Hiervoor heeft Ganto gewerkt met O365 trainers die door het hele land training hebben gegeven. Ook hebben we een landingspagina ingericht voor al het hulpmateriaal (webinars, video’s, QRC’s) en een ‘Train de Trainer’ community opgebouwd om de opgedane kennis op een constructieve manier te verspreiden.


Business Value- What’s in it for you?

Het adopteren van O365 voegt waarde toe aan de moderne werkplek van de medewerkers en daarmee aan de business. Dit hebben wij inzichtelijk gemaakt met behulp van bijvoorbeeld succesverhalen en rol specifieke Use Cases. Hierdoor begrijpt men beter wat het brengt en is het makkelijker om oude - naar nieuwe gewoonten om te vormen. Om te meten wat voor een waarde de adoptie van de nieuwe werkplek precies toevoegt, zijn er KPI’s voor het gebruik van OneDrive en Teams opgesteld.

Facts & Figures

 
Aantal medewerkers gemigreerd: 40.000
Aantal champions geworven: >800
Aantal trainingslocaties in Nederland: 105

Ganto voegt toe!

Contact