Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Overzicht | Inzicht | Uitzicht

Ganto verzorgt overzicht

In projecten worden heel veel documenten gegenereerd. Van diverse expertisegebieden, van verschillende aard, op verschillende momenten et cetera. Het overzicht is al snel weg. En vooral: de samenhang of de afhankelijkheid van de informatie ten opzicht van elkaar is niet duidelijk. Ganto heeft ervaring in het modelleren van de informatiestromen en het inregel van de bijbehorende databeheerprocessen.

Zodat u het overzicht houdt, projectleden snel de benodigde informatie kunnen vinden en ook rework wordt voorkomen.

Ganto geeft inzicht

Als de informatiehuishouding op orde is de verantwoordings- en stuurrapportage inhoudelijk juist en ook veel eenvoudig te visualiseren. Met een dashboard functie kun je op allerlei niveau's in het project grip behouden.

Ganto biedt uitzicht

Een volwassen informatiehuishouding met veel gevalideerde datasets biedt de mogelijkheid om deze ook in te zetten voor het uitwerken van scenario. Om planningen betrouwbaarder te maken, om risico's eerder te signaleren, kortom: om verrassingen te voorkomen.

Ganto heeft ervaring met het bij elkaar brengen van gevalideerde datasets zodat daar naar believen in kan worden gegrasduind al dan niet met behulp van AI-middelen.

 

Ganto voegt toe!

Contact