Verbind stakeholders
Focus op mens en proces
Wendbaar

Werkwijze Value coaching en analyse

Value coaching en analyse is een van onze werkwijzes. Met onze ervaring komen we hiermee stapsgewijs tot de meest waardevolle oplossing. Value coaching en analyse kan in alle sectoren, producten of processen een kostenbesparing of kwaliteitsverbetering realiseren.

Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Neem contact met ons op.

Hieronder staan de verschillende stappen in het proces uitgelegd, toegepast op de aanleg van een brug.

 


Stap 1: Intakefase

Wij bereiden samen met u de studie voor
In de intakefase benoemen we samen met u - in twee tot acht weken - o.a. het doel, de mijlpalen en de beschikbare tijd. Bij de brug betekent dit verkeersstromen in beide richtingen over het water laten gaan.

 • Voorbereiding van de studie
 • Bepalen van doelen en randvoorwaarden
 • Evalueren van benodigde kennis en disciplines
 • Samenstellen van het value team
 • Opstellen van aanpak voor de workshop

Stap 2: Informatiefase

Delen van kennis
In de informatiefase staat het delen van kennis centraal. Alle randvoorwaarden moeten hierna in kaart gebracht zijn. Bij de brug betekent dit rekening houden met verkeer op de weg en met andere gebruikers van het gebied.

 • Delen van alle relevante kennis
 • Helder krijgen van doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Achterhalen van behoeftes van betrokkenen
 • In kaart brengen van uitdagingen en mogelijke oplossingen

Stap 3: Functieanalysefase

Visualiseren van wensen hen behoeften
In de functieanalysefase wordt rationeel en aandachtig gekeken naar het project als geheel. Bij de brug betekent dit het toekennen van bestemmingen en het koppelen van cijfers aan verkeersstromen.

 • Formuleren van de kernbehoefte
 • Visualiseren van behoeften en wensen
 • Afstand nemen en de samenhang in beeld brengen
 • Selecteren van functies voor de creatieve fase

Stap 4: Creatieve fase

Zoveel mogelijk ideeën
In de creatieve fase staat het genereren van ideeën en opties centraal. Out of the box denken wordt toegejuicht. Bij de brug betekent dit het bedenken van alle mogelijke manieren waarop men een rivier over kan steken.

 • Inzetten van creatieve technieken
 • Maken van ruimte voor creativiteit
 • Uitbannen van kritiek en nativiteit
 • Denken in oplossingen
 • Een katapult? Een kabelbaan? Alles mag!

Stap 5: Evaluatiefase

Vinden van gouden ideeën
In de evaluatiefase worden de opties uit de creatieve fase onder de loep genomen. Bij de brug betekent dit het accorderen van haalbare ideeën en het afwijzen van andere zaken, zoals ruimte voor bebouwing naast de weg.

 • Verrijken en combineren van ideeën
 • Selecteren van kansrijke ideeën
 • Inzichtelijk maken van oplossingsrichtingen

Stap 6: Ontwikkelfase

Uitwerken naar oplossingen
In de ontwikkelfase worden de geselecteerde ideeën tot oplossingen uitgewerkt en wordt de haalbaarheid en de kosten per oplossing berekend. Bij de brug betekent dit o.a. het schatten van bouwkosten voor verschillende soorten bruggen.

 • Uitwerken van oplossingen
 • Bepaling van toets criteria
 • Toetsen van de haalbaarheid
 • Berekening van kosten per oplossing

Stap 7: Presentatiefase

Delen van oplossingen
In de presentatiefase worden verschillende mogelijkheden naast elkaar gezet en wordt de eindoplossing gekozen. Bij de brug betekent dit een compleet en gedetailleerd beeld van alle bestemmingen en belanghebbenden in het gebied.

 • Presenteren van oplossingen en scores
 • Beoordelen van uitgewerkte oplossingen.
 • Evaluatie van prijs/prestatieverhouding per oplossing

Stap 8: Implementatiefase

De oplossing toepassen
Ganto neemt vanaf dag één een goede implementatiestrategie op in het plan. Hier hoort ook de overdracht en begeleiding van het project bij.

 • Uitwerken van een inzichtelijk rapport over de voorkeursoplossing
 • Adviseren bij de implementatiestrategie
 • Begeleiden van haalbare oplossingen naar specificatie en ontwerp
 • Implementeren van de oplossing in project en organisatie.

Enjoy the Value!

Basis Water Pijl A Pijl A Pijl A Pijl B Water Pijl A Pijl B Water Pijl A Pijl B Pijl B Pijl B Pijl B Pijl B Pijl A Pijl B Water
Pijl A Pijl B Water Pijl B Water Pijl A Pijl A Water Water Water Water Pijl B Water Ganto logo

Ganto voegt toe!

Contact