Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Werkplekprogramma Next Step

Bij Parnassia Groep, een van de grootste zorgverleners in Nederland op gebied van geestelijke gezondheid, heeft Ganto een belangrijke bijdrage geleverd aan de vervanging van nagenoeg de gehele IT-Infrastructuur en Werkplek programma Next Step. Toen de Corona crisis begin 2020 toesloeg, is in hele korte tijd een (tijdelijke) Teams vergader- en chatoplossing gerealiseerd zodat de behandelingen en werkzaamheden van medewerkers ook vanuit de thuissituatie konden doorgaan. De omzetting van deze tijdelijke oplossing naar een toekomstvaste is vervolgens nog in 2020 gerealiseerd en heeft een versnelde beweging naar de Cloud tot gevolg gehad. 

Hoe heeft Ganto dit resultaat gerealiseerd?

Tijdens dit traject was het alle hens aan dek om snel een werkbare oplossing te kunnen bieden. Dit terwijl de aanwezige infrastructuur niet M365 Cloud-ready was en er daarnaast ook nog een organisatorische fusie aan de gang was. Daardoor was het soms schakelen op heel veel borden tegelijk. Door het overzicht te houden, de verschillende partijen te verbinden en door de taken en activiteiten goed te bewaken en na te jagen, is er in een jaar tijd veel bereikt. Iedere mogelijke impact voor de gebruikers werd zorgvuldig via adoptie methodieken in kaart gebracht, opgezet en uitgerold. De stakeholders werden continue betrokken en op de hoogte gehouden van de status en veranderingen.

De medewerkers van Parnassia Groep kunnen nu naast een stabiele infrastructuur en sterk verbeterde Wi-Fi, ook gebruik maken van de voordelen die de M365 Teams oplossing op gebied van beeldbellen en chat bieden.

Naast de projectleiding over de IT werkzaamheden, was Ganto ook verantwoordelijk voor de implementatie communicatie en hulpmiddelen tijdens het traject. Zo is de Ganto adoptie app ingezet om medewerkers laagdrempelig uitleg te geven over de werking van Teams.

Naam opdrachtgever
ParnassiaGroep
Periode
Oktober 2019 - December 2020
Terug naar het overzicht

Ganto voegt toe!

Contact