Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Drie expertise gebieden

Informatie, implementatie en beheer zijn de gebieden waarmee we waarde toevoegen aan de projecten waaraan we werken. Wat ons betreft staan deze werkwoorden hierbij centraal: 

Richten

We bieden hulp bij het ontwerpen van systemen voor het vastleggen en beheren van informatie. Denk hierbij aan het mede vormgeven van een Informatie- en applicatiearchitectuur die nauw aansluit op de Businessarchitectuur.

Inrichten

Het kan nodig staan om bestaande informatiestromen aan te passen of andere applicaties te gebruiken om informatie te beheren. Dit vergt vaak een verandering in de manier waarop mensen gewend zijn te werken. We zijn gewend om hierbij mensen centraal te stellen, applicaties af te stemmen op het gebruik ervan en begeleiding te geven bij de veranderde situatie.

Verrichten

We geven instructies aan eindgebruikers op basis van door ons gemaakte werkinstructies. Hierbij passen we daar waar mogelijk de Adoptie App toe waardoor de eindgebruiker op meerdere devices kan beschikken over de werkinstructies.

Daarnaast bieden we ook operationele ondersteuning zodat het werk gedaan wordt. 

Ganto voegt toe!

Contact