Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Oplossingen

Informatie en Verbindingen die mensen gebruiken

Ganto is actief in de wereld van de infrastructuur. Infrastructuur die het mensen mogelijk maakt elkaar te ontmoeten en die dus een duurzame bijdrage levert aan het verbinden van mensen.

Wij hebben altijd aandacht voor de mensen in uw organisatie. Want mensen veranderen organisaties en niet andersom. Wij werken samen op basis van vertrouwen: met u als opdrachtgever, met stakeholders en medewerkers en vooral: met elkaar. 

ganto

Richten en inrichten van informatiemanagement

Drie expertise gebieden

Informatie, implementatie en beheer zijn de gebieden waarmee we waarde toevoegen aan de projecten waaraan we werken. Wat ons betreft staan deze werkwoorden hierbij centraal: Richten, Inrichten, Verrichten.

Lees verder
ganto

Implementatie en adoptie IT-tooling

In deze wereld van constante verandering staan we voor een uitdaging: het adopteren van een oneindige digitale transformatie. Hierbij gaat het niet alleen om het implementeren van passende IT-oplossingen maar vooral om de transitie van ‘oud’ naar ‘nieuw’ werken en de gedragsverandering die daarbij komt kijken.

Lees verder
ganto

Overzicht | Inzicht | Uitzicht

"Data is goud", "Data is key", wie kent de kreten niet die de afgelopen door vrijwel elke organisatie worden gebezigd.

Ongeacht of het nu over profit of non-­profit organisaties gaat, bij steeds meer organisaties ontstaat het besef dat data een belangrijk asset is en dat goed datamanagement cruciaal is.

Ganto weet hoe datamanagement moet worden ingeregeld in projecten en kan heel snel een dashboard leveren dat uw project helpt om zowel verantwoordings- als stuurinformatie te genereren. Ganto helpt u bij het neerzetten van de organisatie om de data te beheren en bij het definiëren van de rapportages en inzichten. 

Simpel en doeltreffend. Alleen wat echt nodig is.

We noemen dat kortweg: van Overzicht naar Inzicht naar Uitzicht.

 

Lees verder

Ganto voegt toe!

Contact