Business / IT alignment
Focus op mens en proces
Wendbaar

Samenwerking

Gido is allround organisatie-adviseur, Value Engineer, en expert in Systems Engineering en Procesontwikkeling. Zijn focus ligt bij infrastructuur, ruimte, verkeer en vervoer, en Gido heeft ruime ervaring met o.a. kosten-batenanalyse en innovatieve contractvormen in de bouw.

Gido komt bij Rijkswaterstaat vandaan, en heeft daar de basis gelegd voor het proces Aanleg en Onderhoud waarmee de projecten van RWS werken. Als docent heeft hij veel Rijkswaterstaat-medewerkers opgeleid op het gebied van SE en VE. Als projectcoach heeft hij projectteams succesvol laten kennismaken met nieuwe werkwijzen en contractvormen zoals D&C en DBFM.

Vanuit Ganto heeft Gido Value Engineering opdrachten uitgevoerd voor infraprojecten binnen Rijkswaterstaat en ProRail. Daarnaast heeft hij voor waterschappen en gemeenten de implementatie begeleid van een SE-werkwijze en bijbehorende ICT-tooling door middel van Relatics. Ook ontwikkelopdrachten op gebied van waterkeringen en assetmanagement zijn Gido’s terrein.

Gido heeft van 2015 tot 2021 bij Ganto gewerkt; hij is momenteel als zelfstandig consultant actief, maar hij werkt in diverse opdrachten in samenwerking vanuit Ganto. Gido’s specialiteit is Value Engineering in combinatie met Systems Engineering, hij maakt dat je bewust kunt sturen op meerwaarde.

Ganto voegt toe!

Contact